Załączniki w PIT-37: PIT-2K

PIT-2K, inaczej niż inne załączniki w PIT-37, składa się tylko jeden raz. To jednak nie jedyna różnica, dlatego warto zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi tego formularza.

W jakich sytuacjach wypełnia się PIT-2K?

PIT-2K składa się do Urzędu Skarbowego tylko jeden raz – w momencie, gdy po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej, związanej ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe. PIT-2K należy złożyć z PIT/D – te dwa załączniki w PIT-37 wzajemnie uzupełniają informacje o sytuacji mieszkaniowej podatnika.

Jak wypełnić PIT-2K?

Formularz ten jest oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją, która służy zaspokajaniu celów mieszkaniowych. Prócz danych osobowych służących identyfikacji podatnika (oraz danych dotyczących współmałżonka) należy zamieścić w nim szereg informacji dotyczących danej inwestycji. Załączniki w PIT-37 takie jak PIT-2K wypełnia się w sposób dość prosty. Należy podać do wiadomości fakty takie jak np.: kwotę poniesioną na inwestycję, datę oddania do użytku czy otrzymania pozwolenia na budowę. Należy również podać informacje na temat kredytu, który zaciągnięty został na opisywaną inwestycję.

Załączniki w PIT-37 mają specjalne objaśnienia mające na celu ułatwienie podatnikowi złożenia oświadczenia podatkowego. Czasem one nie wystarczają. W takich sytuacjach warto skorzystać z programu służącego do rozliczania PIT. Mogą one automatycznie generować potrzebne załączniki w PIT-37 i przypominać o konieczności ich wypełnienia. Jeżeli mamy wątpliwość – warto sięgnąć po tego typu oprogramowanie.

Pin It