Zaliczki uproszczone w PIT

Na czym polega?

Zaliczki uproszczone są to zaliczki na podatek, które przedsiębiorcy mogą płacić comiesięcznie przez cały rok i są one obliczane na podstawie podatku od dochodu za poprzedni rok rozliczeniowy. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie płacił co miesiąc do Urzędu Skarbowego podatek, jaki został ustalony w roku poprzednim, podzielony przez 12, czyli ilość miesięcy w roku.

 

Kto może skorzystać z opcji uproszczonego podatku?

  • podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą,
  • w poprzednich latach rozliczał się przy pomocy PIT-36 lub na zasadach podatku liniowego,
  • lub w latach poprzednich uzyskał dochód z działalności wolny od podatku, czyli nie większy niż 3091 zł,

ale przede wszystkim ważne jest, aby osoby uprawnione do korzystania z uproszczonych zaliczek muszą wcześniej złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego, w której oświadczą chęć korzystanie właśnie z tej formy zaliczek. Przedsiębiorcy muszą to zrobić nie później, niż upłynie termin zapłaty zaliczki za styczeń, czyli do 20 lutego danego roku podatkowego.

Dzięki złożonemu zawiadomieniu możemy stosować uproszczoną formę zaliczek przez najbliższe 12 miesięcy. Dodatkowo w przyszłych latach, jeśli będziemy chcieli nadal korzystać z tej opcji nie ma już potrzeby składania kolejnego zaświadczenia do Urzędu.

Pin It