ZAP-3 czyli zgłoszenie numeru rachunku bankowego

Po złożeniu zeznania podatkowego rozliczający PIT powinien spodziewać się zwrotu podatku. Nadpłata powinna zostać wypłacona podatnikowi w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. W praktyce o terminie otrzymania zwrotu decyduje data złożenia formularzy – im wcześniej, tym lepiej, a także sprawność obsługi urzędu skarbowego. Aby otrzymać zwrot szybciej i bez dodatkowych opłat, warto poprosić o przekazanie pieniędzy przelewem na konto bankowe.

Zgłoszenie numeru rachunku bankowego następuje na formularzu ZAP-3, który zastąpił stosowany poprzednio NIP-3.

Kto może złożyć ZAP-3?

ZAP-3 to formularz stanowiący zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Jest jednostronicowym, prostym do wypełnienia drukiem, który może złożyć osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada numer PESEL,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
  • nie jest płatnikiem podatków,
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.

Kiedy złożyć ZAP-3?

Formularz ZAP-3 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego przed złożeniem deklaracji PIT-37 lub równocześnie z jej złożeniem. ZAP-3 wystarczy przekazać urzędowi jeden raz. Nie trzeba robić tego w następnych latach, jeżeli numer konta bankowego pozostaje ten sam. Natomiast jeśli została dokonana zmiana numeru rachunku, należy złożyć nowy druk ZAP-3.

Jest możliwe przekazanie urzędowi formularza ZAP-3 już po złożeniu deklaracji, jednak w takim przypadku istnieje ryzyko, że urząd w chwili dokonywania zwrotu nie będzie jeszcze dysponował numerem rachunku. Oznacza to, że zwrot podatku nastąpi za pośrednictwem przekazu pocztowego na adres podany na deklaracji. Tak stanie się również w przypadku, gdy podatnik nie podał żadnego numeru rachunku. Należy wziąć jednak pod uwagę, że wiąże się to z pomniejszeniem kwoty zwrotu o koszty nadania przekazu.

Jakie dane podać na formularzu?

Część B.4 formularza ZAP-3 przeznaczona jest na dane dotyczące osobistego rachunku do zwrotu podatku. Należy wpisać tam kraj siedziby banku lub oddziału, pełną nazwę banku oraz numer konta, a także imię i nazwisko posiadacza rachunku. Co ważne, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego rachunku.

Pin It