ZAP-3- Zgłoszenie aktualizacyjne

Zgłoszenie aktualizacyjne- dla kogo jest przeznaczone?

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 zastąpiło dotychczasowe NIP-3. Każda osoba fizyczna, która objęta jest rejestrem PESEL i nie prowadzi działalności gospodarczej, a dodatkowo nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów lub usług musi złożyć zgłoszenie ZAP-3.

W jakim celu składa się ZAP-3 ?

Zgłoszenie to należy złożyć w postaci nowego formularza w celu zawiadomienia Urzędu Skarbowego o zmianie adresu zamieszkania. Powinno ono nastąpić tylko w przypadku, gdy nowy adres zamieszkania nie jest dotychczasowym adresem zameldowania. W takim przypadku nie ma potrzeby informowania o tym Urzędu.

Inne przypadki, w których można użyć formularza ZAP-3:

 • w celu poinformowania Urzędu, że chcemy otrzymać zwrot nadpłaty podatku na osobisty rachunek bankowy,
 • kiedy chcemy zaktualizować numer osobistego rachunku,
 • w przypadku, gdy nie chcemy otrzymać ewentualnego zwrotu podatku na rachunek bankowy,
 • do przekazania informacji na temat danych kontaktowych.

Jak złożyć zgłoszenie ZAP-3?

Taki formularz należy składać tradycyjnie w Urzędzie Skarbowym, który odpowiada naszemu aktualnemu miejscu zamieszkania, jednak możemy to także zrobić nie wychodząc z domu za pomocą darmowego programu do PIT, który zawiera także druki:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • jak także wszystkie niezbędne załączniki.

Kredyt podatkowy i PIT/Z

Kto musi pamiętać o PIT/Z?

Niektórzy z nas składając deklarację podatkową nie mogą zapomnieć o dołączeniu do niej załącznika PIT/Z. Będą to osoby rozliczające się za pomocą PIT-36 i PIT-36L, które korzystają z kredytu podatkowego.

Jak wypełnić załącznik?

PIT/Z należy składać w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak również za lata, w których dokonywane są spłaty kredytu.

Należy pamiętać także, że małżonkowie zawsze składając ten załącznik muszą wypełnić druk osobno, niezależnie od tego czy w podstawowej deklaracji wybrali opcję wspólnego, czy indywidualnego rozliczenia.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Ze zwolnienia mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorczy spełniający wszystkie wymagania zapisane w ustawie o PIT i są to:

 • w roku poprzedzającym korzystanie z kredytu przedsiębiorca osiągnął przychód równy 1 000 euro, wyrażony w złotówkach,
 • przed rozpoczęciem korzystania z kredytu był małym przedsiębiorcą,
 • w okresie poprzedzającym zatrudniał co miesiąc co najmniej 5 osób, na podstawie umowy o pracę
 • nie wykorzystuje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • złożył pisemne oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego.

Dostarcz PIT z załącznikami nie wychodząc z domu!

Każdy podatnik ma możliwość skorzystania z darmowego programu do PIT, który znacznie usprawnia jego wypełnianie. Pomaga szybko i bezbłędnie przebyć drogę związaną ze składaniem zeznania podatkowego. PIT następnie wystarczy drogą internetową wysłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego bez nieprzyjemnego wyczekiwania w kolejce, bądź ciągłego poprawiania błędów w deklaracji.

Załączniki w podatki-24.pl

Dla wszystkich podatników, chcących dowiedzieć się więcej o załącznikach do PIT przygotowaliśmy całą listę tematów:

Dla kogo przeznaczony jest PIT-2K?

Zarobki za granicą i PIT/ZG

Zgłoszenie identyfikacyjne- NIP-2

PIT/D- Odliczenia podatkowe

PIT/O- Ulgi podatkowe

PIT/B- Załącznik dla przedsiębiorców

PIT/M i dochody małoletnich

 

 

 

Pin It