Zmiany w opodatkowaniu umowy zlecenie oraz z rad nadzorczych

Trwają konsultacje dotyczące zmian w składkach związanych z wynagrodzeniem z umowy zlecenia oraz zasiadania w radach nadzorczych. Projekt ustawy zaproponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może być próbą kolejnego ratunku dla upadających finansów publicznych.

Rady nadzorcze- konieczność opłacenia ZUS

W związku z coraz większym rozwojem grupy osób zasiadających w radach nadzorczych resort dąży do zwiększenia wysokości płaconych przez nich składek. Dotychczas członek rady nadzorczej odprowadzał składkę jedynie na ubezpieczenie zdrowotne. W planowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby takie zmuszone byłyby do obowiązkowego odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

Według szacunków wejście ustawy w życie może zwiększyć przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ponad pół miliarda złotych. Jednocześnie obserwuje się coraz większy rozrost grupy osób zasiadających w radach nadzorczych. Według danych podawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie wynosi ona ok. 50 tysięcy osób. Nie dziwi więc, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dąży do zwiększenia obciążeń finansowych tej grupy.

Umowy zlecenie- zmiany w opodatkowaniu

Druga z planowanych zmian dotyczyć będzie bardzo popularnych w ostatnim czasie umów zlecenie. W przypadku osób pracujących na więcej niż jednej umowie zlecenie, pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składek od wysokości najniższej z nich. W konsekwencji taka osoba nie ma złudzeń co do wysokości planowanej emerytury – będzie ona zdecydowanie niska.

MPiPS planuje wprowadzić standaryzowaną kwotę od której płatnik będzie musiał odprowadzić podatek. W założeniach projektu nowelizacji ustawy kwota taka wynosić będzie 1600 zł. Oznacza to, że osoba pracująca na wielu umowach tego typu nie musi obawiać się, że przez sam fakt posiadania umowy opiewającej na niską kwotę będzie miała odprowadzane wyjątkowo niskie składki emerytalne.

Jest to pierwszy krok wymierzony w tzw. umowy śmieciowe. Działania MPiPS dążą do uczynienia umowy zlecenia bardziej wartościową.

Pin It