Zmiany w VAT na cele budowlane

Od początku 2014 r. wejdą w życie zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych. Osoby, które chcą skorzystać z odliczenia na dotychczasowych zasadach, muszą dokonać zakupów materiałów do końca bieżącego roku.

Dotychczasowe zwroty

Osoby fizyczne przeprowadzające remont lub budujące dom mogły dotychczas uzyskiwać zwroty podatku VAT w wysokości nieprzekraczającej limitów 14 tys. zł oraz 35 tys. zł (kolejno w przypadku inwestycji niewymagającej lub wymagającej pozwolenia na budowę). Dotychczas istniała możliwość korzystania z takich maksymalnych limitów przez okres 5 lat.

Zmiany od 1 stycznia 2014 roku

Od 2014 r. możliwość otrzymania takiego zwrotu VAT przysługuje jedynie osobom do 36. roku życia jedynie w przypadkach budowy lub adaptacji obiektu na cele mieszkalne. Projekt mówi, że zwrot będzie wiązał się jedynie z inwestycją, która wymaga pozwolenia na budowę, które zostanie wydane od 2014 r. Dodatkowo wprowadzono pewne obostrzenia dotyczące metrażu domu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, który powstał w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego lub przebudowy niemieszkalnego, nie będzie mogła przekroczyć 75 m kw, zaś w przypadku domu 100 m kw. Limity te podniesione zostaną do 85 m kw. oraz 110 m kw. w wypadku wychowywania przynajmniej trójki dzieci przez osobę starającą się o zwrot. Osoba taka nie może być także właścicielem domu lub mieszkania w dniu składania wniosku o zwrot (poza domem lub mieszkaniem, którego zwrot ma dotyczyć).

Jak widać po 1 stycznia 2014 r. zwrot VAT będzie możliwy tylko dla zakupów wykonanych przed tą datą. Jest to zdecydowanie nieciekawa wiadomość dla osób, które rozplanowały swoją inwestycję na kilka lat licząc na duże kwoty zwrotu. Planowane zmiany mogą wpłynąć zdecydowanie niekorzystnie na dotychczasowe obliczenia.

Pin It