Zmieniłeś adres firmy? Złóż VAT-R

VAT po przeprowadzce:

Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym podatnik dokonuje w miejscu, gdzie wykonuje dane usługi lub sprzedaje towary. Kiedy przedsiębiorca dokonuje zmiany miejsca, w którym świadczy usługi zmienia się dla niego także organ podatkowy. W przypadku, gdy zmienia się siedziba firmy na na przykład inne miasto kolejne rozliczenie będzie musiało zostać zrealizowane właśnie w tym mieście.

Deklaracja VAT-R

Urząd, w którym obecnie będziemy dokonywać rozliczeń musi zostać wcześniej o tym poinformowany. W naszym „nowym” urzędzie należy złożyć deklarację VAT-R i mamy na to czas siedmiu dni od daty zmiany adresu działalności.

Ułatwieniem dla takich przedsiębiorców jest składanie e-deklaracji, ponieważ podatnik, który z nich korzysta nie ma obowiązku powiadamiania urzędu o zmianie siedziby.

Co z działalnościami prowadzonymi w kilku miejscach?

Jest to wyjątek od dotychczasowej reguły. Przedsiębiorcy prowadzący swoją firmę w więcej niż w jednym miejscu przypisani zostają do urzędu, któremu przyporządkowana jest siedziba spółki, jeśli są osobą prawną, jednostką samorządową, bądź nieposiadającą osobowości prawnej. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca jest osobą fizyczną ustalenie właściwego urzędu zależeć będzie od miejsca jego zamieszkania.

Pin It