Zwolnienie z PIT dla wojskowych? Tylko w kraju.

Temat ostatnio modny, jeśli przyjrzymy się szczególnie napiętej sytuacji międzynarodowej, w obliczu konfliktu na Ukrainie. My jednak zajmiemy się sprawami finansowymi, a konkretnie wypełnianiem zeznań PIT przez wojskowych. Może nie wszyscy z Państwa to wiedzą, ale preferencyjne rozliczanie się z dochodu nie przysługuje żołnierzom, będącym aktywnymi w jednostkach poza granicami Polski, np. w NATO. Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny i takie przepisy obowiązują od roku 2011. W ciągu ostatnich lat wywiązał się w związku z tym spór na linii fiskus – sztabowcy, w którym ten pierwszy uważa, że ci z żołnierzy, którzy pełnią służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych nie powinni korzysta z żadnych udogodnień podatkowych.

W odpowiedzi na te argumenty żołnierze odwołują się do wyroku Naczelnego Sądu Admnistracyjnego, właśnie z 2011 roku o sygn. akt. II FPS 5/10, w którym przyznano zwolnienie także tym wojskowym, którzy odbywali służbę poza granicami RP. W wyroku zaznaczono, że nie ma znaczenia w jakim rodzaju jednostki służyli. Szkopuł polega jednak na tym, że wyrok odnosił się do przepisów, które w widzeniu dzisiejszej ustawy o PIT są już nieaktualne.

W podanym przez nas przypadku, którego dotyczył wyżej wymieniony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, żołnierz powołany zostal do służby w siłach NATO. Czas trwania służby wynosił trzy lata, co jednak nie ma tutaj kluczowego znaczenia. Zawodowy wojskowy, realizował cele takie jak udział w konflikcie zbrojnym, wzmocnienie sił państwa, misja pokojowa oraz zapobieganie operacjom terrorystycznym. Żołnierzom spełniającym te zadania, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 przysługuje zwolnienie od niektórych świadczeń, poza granicami RP.

W świetle znowelizowanych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie przystał na możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodu przez podatnika. Wskazał on jednocześnie na przepis, że zawodowi żołnierze tylko z wyznaczonych kategorii mogą korzystać z ulgi. Jeśli wojskowy pełni służbę w wojsku międzynarodowym – nie ma o niej mowy.

Pin It